Jan Pasteur (geb. 1935), voormalig bedrijfschef, ging 'in de vut' om een tweede carrièrre te beginnen. Tijdens een bezoek aan Australië in 1988 geraakte hij diep onder de indruk van het landschap aldaar, alsook van de schilderijen van Sir Hans Heysen. Terug in Nederland wierp hij zich volkomen op het schilderen, vooral aquarelleren. Hij is immer nog gefascineerd door de elementen: water, verf en papier die elk hun eigen weg willen gaan.

Hij is een bewonderaar van prominente aquarellisten zoals James Fletcher-Watson, wiens boek The Magic of Watercolour (De Magie van Aquarellen) hem van begin af aan inspireerde [Fletcher-Watson's website], en Robert A. Wade, wiens workshop hij in België bijwoonde en wie hem leerde "see with the brain, feel with the eyes, and interpret with the heart" (te zien met het brein, voelen met de ogen, beschrijven met het hart). Niet te vergeten impressionist John Yardley ("when I see a jumble, I paint a jumble" wanneer ik een janboel zie, schilder ik een janboel). Dan is er die uitstekende docent, Tony van Hasselt, wiens Building Blocks of Painting (Bouwstenen van het Schilderen) onmisbaar is en wiens citatie van Benjamin Franklin "failing to prepare is preparing to fail" (niet voorbereiden is voorbereiden op het falen) maar ál te waar is, vooral in aquarellen! De workshops van Tony van Hasselt zijn een heuze openbaring.

Onderwezen door deze meesters, Jan Pasteur heeft desalniettemin zijn eigen stijl en 'signatuur' ontwikkeld.


Jan & Diana Pasteur

Jan & Diana Pasteur


Jan heeft diverse workshops bijgewoond, waaronder die van Tony van Hasselt (VS), John Yardly (VK), Judi Whitton (VK), Robert Wade (Australië), Jacky Pearson (Nieuw-Zeeland), Frank Francese (VS) en Kees van Aalst (NL). Hij heeft deelgenomen aan verscheidene tentoonstellingen, solo ondernemingen en competities, en heeft gouden en zilveren prijzen gewonnen. Veel verkochte werken bevinden zich nu in privé collecties over den gehele wereld.This page in English
Naar hoofdpagina